Ποταμός ΜισισιπήςΚαθώς ο ποταμός Μισισιπής εισέρχεται στον Κόλπο του Μεξικού χάνει ενέργεια και ξεφορτώνει το φορτίο του από τα ιζήματα που μάζεψε στο ταξίδι.

Αυτή η σωρός των ιζημάτων, ή λάσπη, συγκεντρώνεται όλα αυτά τα χρόνια δημιουργώντας το δέλτα του ποταμού. Αν ένα μέρος του δέλτα φράξει με ιζήματα το μέτωπο του δέλτα θα μεταναστεύσει σε αναζήτηση νέων περιοχών.

Η μεταναστευτική φύση του δέλτα διαμορφώνει φυσικές παγίδες για το πετρέλαιο. Το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους σε αυτή την εικόνα αποτελείται από λάσπη και ελώδη εδάφη. Η ανθρώπινη εγκατάσταση είναι ελάχιστη σε αυτή την περιοχή λόγω της αστάθειας των ιζημάτων. Το κύριο κανάλι του ποταμού Μισισιπή είναι η ευρεία λωρίδα από τα βορειοδυτικά στα νοτιοανατολικά.

Η εικόνα καλύπτει μια έκταση 54 x 57 km και τραβήχτηκε στις 24 Μαΐου 2001.

Πηγή: JPL