Το Κουκούλι ενός Νέου Λευκού Νάνου
Σαν μια πεταλούδα, ένα λευκό αστέρι νάνος αρχίζει τη ζωή του πετώντας μακριά το κουκούλι που το περιέκλειε. Σε αυτή την αναλογία, όμως, ο Ήλιος θα ήταν η κάμπια και το εκτινασσόμενο κέλυφος αερίων θα γινόταν το ωραιότερο όλων!

Το παραπάνω κουκούλι, ή αλλιώς το πλανητικό νεφέλωμα NGC 2440, περιλαμβάνει έναν από τους θερμότερους γνωστούς λευκούς αστέρες νάνους. Ο λευκός νάνος φαίνεται σαν μια φωτεινή κουκκίδα κοντά στο κέντρο της φωτογραφίας. Ο Ήλιος μας θα γίνει τελικά ένας λευκός νάνος πεταλούδα, κάποια στιγμή τα επόμενα 5 δισεκατομμύρια έτη.