Νερό Στη Σκιά του Φεγγαριού
Γιατί υπάρχει νερό στη Σελήνη; Η αποστολή LCROSS συνετρίβη σε ένα μόνιμα σκιασμένο κρατήρα κοντά στο Νότιο Πόλο της Σελήνης. Δημιουργήθηκε ένας πίδακας σκόνης που ήταν ορατός μόνο από δορυφόρους και όχι από την επιφάνεια της Γης.

Ο πίδακας είναι φωτογραφημένος σε ορατό φως. Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής χημικής ανάλυσης έδωσαν μια σαφή ένδειξη ότι ο πίδακας σκόνης περιείχε νερό. Το νερό αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τη κατανόηση της ιστορίας της Σελήνης, αλλά και ως μια πιθανή δεξαμενή για τους μελλοντικούς αστροναύτες που θα προσπαθήσουν να ζήσουν στη Σελήνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η πηγή του σεληνιακού νερού αποτελεί πλέον θέμα συζήτησης. Πιθανή προέλευση περιλαμβάνει πολλούς μικρούς μετεωρίτες, κομήτες, ή ότι ήταν θαμμένο στο αρχέγονο εδάφους του φεγγαριού από τη δημιουργία της.