Ανοιχτό Σμήνος M25
Πολλά αστέρια όπως ο ήλιος μας διαμορφώθηκαν σε ανοιχτά σμήνη. Το παραπάνω ανοικτό σμήνος, M25, περιέχει χιλιάδες αστέρια και απέχει περίπου δύο χιλιάδες έτη φωτός μακριά.

Όλα τα αστέρια του σμήνους σχηματίστηκαν περίπου 90 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τα φωτεινά νεαρά αστέρια στο Μ25 εμφανίζονται μπλε. Τα ανοιχτά σμήνη, που ονομάζονται επίσης και γαλαξιακά σμήνη, περιέχουν λιγότερα και μικρότερα αστέρια από τα σφαιρικά σμήνη. Επίσης, σε αντίθεση με τα σφαιρικά σμήνη, τα ανοιχτά σμήνη γενικά περιορίζονται στο επίπεδο του Γαλαξία μας. Το M25 είναι ορατό με κιάλια προς τον αστερισμό του Τοξότη.