Το Σκονισμένο Νεφέλωμα Ίριδα
Αυτά τα νέφη διαστρικής σκόνης και αερίων άνθισαν 1.300 έτη φωτός μακριά στα εύφορα αστρικά πεδία του αστερισμού Κηφέα. Μερικές φορές ονομάζεται Νεφέλωμα Ίριδα (Iris Nebula) και έχει καταλογογραφηθεί ως NGC 7023, και δεν είναι το μόνο νεφέλωμα στον ουρανό που θυμίζει εικόνα λουλουδιού.

Γύρω του υπάρχουν νέφη σκόνης και ψυχρού μοριακού αερίου που θυμίζουν άλλα περίπλοκα και εκπληκτικά σχήματα. Εντός της Ίριδας, σκονισμένο υλικό από το νεφέλωμα περιβάλλει ένα θερμό, νεαρό άστρο. Το κυρίαρχο χρώμα του λαμπρότερου νεφελώματος είναι μπλε, χαρακτηριστικό των κόκκων σκόνης που αντανακλούν το φως των άστρων. Τα κεντρικά νήματα της κοσμικής σκόνης λάμπουν με ελαφρά κοκκινωπή απόχρωση καθώς μερικοί κόκκοι σκόνης μετατρέπουν αποτελεσματικά την αόρατη υπεριώδη ακτινοβολία του άστρου σε ορατό κόκκινο φως. Υπέρυθρες παρατηρήσεις δείχνουν ότι αυτό το νεφέλωμα μπορεί να περιέχει σύνθετα μόρια άνθρακα γνωστά ως PAHs. Στην εκτιμώμενη απόσταση του Νεφελώματος Ίριδα αυτή η αξιοθαύμαστη θέα εκτείνεται σε πάνω από 30 έτη φωτός.