Σπειροειδής Γαλαξίας NGC 3370
Έτσι μοιάζει ο δικός μας Γαλαξίας από μακριά; Παρόμοιος σε μέγεθος και μεγαλοπρεπής όπως ο δικός μας Γαλαξίας (αν και χωρίς τη κεντρική ράβδο), ο σπειροειδής γαλαξίας NGC 3370 βρίσκεται περίπου 100 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά προς τον αστερισμό του Λέοντα (Leo).

Καταγραμμένος παραπάνω με εξαιρετική λεπτομέρεια από την Advanced Camera for Surveys του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble, ο μεγάλος, όμορφος σπειροειδής δεν είναι μόνο φωτογενής, αλλά έχει αποδειχθεί αρκετά έντονος για την μελέτη μεμονωμένων άστρα γνωστά ως Κηφείδες (Cepheids). Αυτά τα παλλόμενα άστρα έχουν χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η απόσταση του NGC 3370. Ο NGC 3370 επιλέχθηκε για τη μελέτη αυτή, διότι το 1994 συνέβη μια καλά μελετημένη αστρική έκρηξη – μία σουπερνόβα τύπου Ια. Συνδυάζοντας τη γνωστή απόσταση αυτής της πρότυπης σουπερνόβα, με βάση τις μετρήσεις Κηφείδων, και με τις παρατηρήσεις σουπερνόβα σε ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις, συνέβαλαν στο να αποκαλύψουν το μέγεθος και το ρυθμό επέκτασης του Σύμπαντος.