Υποψήφια Μαύρη Τρύπα Cygnus X-1
Είναι αυτή μια μαύρη τρύπα; Πολύ πιθανόν. Το δυαδικό σύστημα αστέρων Cygnus X-1 περιέχει έναν από τους καλύτερους υποψηφίους για μια μαύρη τρύπα. Το σύστημα ανακαλύφθηκε διότι είναι μια από τις φωτεινότερες πηγές ακτίνων Χ στον ουρανό και λάμπει τόσο έντονα που εντοπίστηκε από τους πρώτους πυραύλους που μετέφεραν κάμερες ικανές να βλέπουν στο πρωτύτερο άγνωστο ουρανό των ακτίνων-Χ.

Το όνομά του αστεριού δείχνει ότι είναι η μοναδική λαμπρή πηγή ακτίνων Χ στον αστερισμό του Κύκνου. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα συμπαγές αντικείμενο περιέχει περίπου εννέα φορές τη μάζα του ήλιου και αλλάζει την φωτεινότητα του συνεχώς σε διάφορες χρονικές κλίμακες, μέχρι και χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτή η συμπεριφορά είναι αναμενόμενη για μια μαύρη τρύπα, και δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί με άλλα μοντέλα. Η φωτογραφία δείχνει μια καλλιτεχνική εικόνα του συστήματος Cygnus X-1.

Στα αριστερά είναι το φωτεινό μπλε αστέρι υπεργίγαντας HDE 226868, το οποίο υπολογίζεται ότι έχει περίπου 30 φορές τη μάζα του Ήλιου μας. Η Cygnus X-1 απεικονίζεται στα δεξιά, που συνδέεται με τον υπεργίγαντα σύντροφό της με ένα ρεύμα αερίου και περιβάλλεται από έναν εντυπωσιακό δίσκο επικάθησης. Το φωτεινό αστέρι στο σύστημα Cygnus X-1 είναι ορατό με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Περιέργως, η υποψήφια μαύρη τρύπα Cygnus X-1 φαίνεται να έχει σχηματιστεί χωρίς μια φωτεινή έκρηξη σουπερνόβα.