Ασθενής Φακός Διαστρεβλώνει το Σύμπαν
Είναι το μακρινό σύμπαν πραγματικά αυτό που φαίνεται να είναι; Οι αστρονόμοι ελπίζουν πως όχι. Η παρεμβατική σκοτεινή ύλη, η οποία είναι συνήθως αόρατη, θα μπορούσε να δείξει την παρουσία της, στρεβλώνοντας τις εικόνες που προέρχονται από το μακρινό σύμπαν, όπως ακριβώς ένα παλιό παράθυρο διαστρεβλώνει τις εικόνες που προέρχονται από την άλλη πλευρά.

Σημειώνοντας το βαθμό στον οποίο οι γαλαξίες του υποβάθρου εμφανίζονται ασυνήθιστα επίπεδοι και ασυνήθιστα παρόμοιοι με τους γείτονες τους, η κατανομή της σκοτεινής ύλης που παράγουν αυτές τις ασθενής βαρυτικές στρεβλώσεις μπορούν να εκτιμηθούν. Η ανάλυση των σχημάτων των 200.000 απόμακρων γαλαξιών φωτογραφήθηκαν με το Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) δείχνει την παρουσία ενός τεράστιου δικτύου κατανεμημένης σκοτεινής ύλης.

Μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται ακόμη και να είναι σε θέση να διακρίνουν τις λεπτομέρειες της κατανομής. Η παραπάνω προσομοίωση από ηλεκτρονικό υπολογιστή δείχνει πώς η σκοτεινή ύλη, που παρουσιάζεται με κόκκινο, διαστρεβλώνει τη διαδρομή του φωτός από και το προφανή σχήμα των απόμακρων γαλαξιών, που απεικονίζονται με μπλε χρώμα.