Οι Γαλαξίες Συγκρούονται
Οι γαλαξίες συνήθως δεν μοιάζουν έτσι. Ο NGC 3256 στην πραγματικότητα είναι δύο γαλαξίες που συγκρούονται αργά. Πολύ πιθανόν, σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, θα παραμείνει μόνο ένας γαλαξίας.

Σήμερα, ωστόσο, ο NGC 3256 δείχνει περίπλοκα νήματα σκοτεινής σκόνης, ασυνήθιστες παλιρροϊκές ουρές αστεριών, και ένα ιδιότυπο κέντρο που περιέχει δύο διαφορετικούς πυρήνες. Αν και είναι πιθανό ότι τα αστέρια στους δύο γαλαξίες δεν θα συγκρουστούν άμεσα, το αέριο, η σκόνη και τα περιβάλλοντα μαγνητικά πεδία θα αλληλεπιδράσουν άμεσα. Ο NGC 3256, μέρος του τεράστιου υπερσμήνους γαλαξιών Ύδρας-Κενταύρου, εκτείνεται σε πάνω από 100 χιλιάδες έτη φωτός και βρίσκεται περίπου 100 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά.