Σύννεφα Mammatus
Τι συνέβη σε αυτά τα νέφη; Ο πυθμένας στα κανονικά σύννεφα είναι επίπεδος, διότι υγρός θερμός αέρας που ανεβαίνει, κρυώνει και συμπυκνώνεται σε σταγονίδια νερού σε μια πολύ συγκεκριμένη θερμοκρασία, η οποία συνήθως αντιστοιχεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο ύψος.

Αφού δημιουργηθούν τα σταγονίδια νερού αυτός ο αέρας γίνεται ένα αδιαφανές σύννεφο. Υπό ορισμένες συνθήκες, ωστόσο, θύλακες σύννεφου μπορεί να αναπτυχθούν που περιέχουν μεγάλα σταγονίδια νερού ή πάγου που εμπίπτουν σε καθαρό αέρα, καθώς εξατμίζονται. Τέτοιοι θύλακες μπορεί να συμβούν από ταραχώδη αέρα κοντά σε μια καταιγίδα, και φαίνονται κοντά στην κορυφή ενός σύννεφου με σχήμα αμονιού, για παράδειγμα. Ως αποτέλεσμα τα σύννεφα mammatus μπορεί να εμφανίζονται ιδιαίτερα δραματικά αν τα βλέπει ο ήλιος από το πλάι. Αυτά τα σύννεφα mammatus φωτογραφήθηκαν στο Olympic Valley της Καλιφόρνια.