Η Σκοτεινή Πλευρά της Σελήνης
Βαρυτικά κλειδωμένη σε σύγχρονη περιστροφή, η Σελήνη παρουσιάζει πάντα την εξοικειωμένη φωτεινή πλευρά της στους κατοίκους του πλανήτη Γη. Από σεληνιακή τροχιά, όμως, η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης μπορεί να γίνει γνωστή.

Στην πραγματικότητα αυτή η έντονη εικόνα, ένα μωσαϊκό από την ευρυγώνια κάμερα του Lunar Reconnaissance Orbiter, επικεντρώνεται στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Μέρος ενός μωσαϊκού με πάνω από 15.000 εικόνες που τραβήχτηκαν μεταξύ Νοεμβρίου του 2009 και Φεβρουαρίου 2011, η πλήρης ανάλυση δείχνει χαρακτηριστικά σε μια κλίμακα 100 μέτρων ανά pixel.

Παραδόξως, η τραχιά και κακοποιημένη επιφάνεια της σκοτεινής πλευράς είναι πολύ διαφορετική από την φωτεινή που καλύπτεται με ομαλή σκοτεινή σεληνιακή “θάλασσα”. Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι η κρούστα της σκοτεινής πλευράς είναι παχύτερη, καθιστώντας δυσκολότερο για λιωμένο υλικό από το εσωτερικό να βγήκε στην επιφάνεια και να σχημάτιζε μια ομαλή “θάλασσα”.