Υπέροχη Θέα της Εστίας
Πως μοιάζει η επιφάνεια του αστεροειδή Vesta; Ο φωτεινότερος αστεροειδής στο Ηλιακό μας Σύστημα και το αντικείμενο το οποίο καταλαμβάνει περίπου 10 τοις εκατό της συνολικής μάζας της ζώνης των αστεροειδών δεν είχε φανεί ποτέ από τόσο κοντά.

Το διαστημόπλοιο Dawn έγινε το πρώτο διαστημόπλοιο που προσέγγισε την Εστία. Αμέσως μετά την είσοδό του σε τροχιά, το Dawn πήρε την παραπάνω εικόνα. Πρόωρες εικόνες δείχνουν ότι η Vesta είναι ένας παλιός και ταλαιπωρημένος κόσμος, καλυπτόμενος με κρατήρες, εξογκώματα, κοιλώματα, και γκρεμούς. Η μελέτη του Vesta μπορεί να μας δώσει ενδείξεις για τα τρυφερά χρόνια του πρώιμου ηλιακού μας συστήματος, καθώς ο ασυνήθιστος κόσμος μπορεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κατάλοιπα πρωτοπλανητών. Το Dawn αναμένεται το 2015 να προσεγγίσει το επόμενο μεγαλύτερο αντικείμενο της ζώνης των αστεροειδών: την Δήμητρα (Ceres).