Ο Ψυχρότερος Καφέ Νάνος
Αυτό το κοσμικό στιγμιότυπο που αποτελείται από δεδομένα του δορυφόρου WISE της NASA, δείχνει ένα πλήθος από αμυδρά αστέρια και γαλαξίες προς τον αστερισμό της Λύρας σε μήκη κύματος μακρύτερων του ορατού φωτός.

Αλλά το κυκλωμένο αντικείμενο στο κέντρο δεν είναι αστέρι. Καταχωρημένο ως WISE 1828+2650, βρίσκεται σε απόσταση 40 έτη φωτός από τον Ήλιο και είναι σήμερα ο ψυχρότερος γνωστός καφέ νάνος. Ένας καφέ νάνος αρχίζει σαν ένα αστέρι, με τη βαρυτική κατάρρευση ενός πυκνού νέφους αερίου και σκόνης, αλλά δεν έχει αρκετή μάζα για να επιτευχθούν οι θερμοκρασίες στον πυρήνα και οι πυκνότητες που προκαλούν σύντηξη υδρογόνου, τη σταθερή πηγή ενέργειας ενός άστρου.

Αντ’ αυτού το αποτυχημένο άστρο ψύχεται και τελικά εκπέμπει περισσότερο από το φως του στα υπέρυθρα μήκη κύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, καφέ νάνοι έχουν κατά προσέγγιση το μέγεθος του πλανήτη Δία. Πόσο κρύος είναι ο WISE 1828+2650; Ενώ σε καφέ νάνους έχουν μετρηθεί επιφανειακές θερμοκρασίες μέχρι 1.400 βαθμούς Κελσίου, αυτός ο καφέ νάνος, που ανήκει στην φασματική τάξη Υ, έχει την εκτιμώμενη θερμοκρασία ενός ζεστού δωματίου, κάτι λιγότερο από περίπου 27 βαθμούς Κελσίου.