Έχετε δει ποτέ ένα σέλας; Σέλαα συμβαίνουν και πάλι με αυξανόμενη συχνότητα. Με τον Ήλιο να είναι ασυνήθιστα αδρανής κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, η ποσότητα των σέλαων που προκαλούνται από τον Ήλιο ήταν ασυνήθιστα χαμηλή.

Πιο πρόσφατα, ωστόσο, ο Ήλιος μας έχει γίνει όλο και πιο ενεργός και παρουσιάζει μεγαλύτερη αφθονία ηλιακών κηλίδων, εκλάμψεων και στεμματικών εκτοξεύσεων μάζας (CMEs). Η ηλιακή δραστηριότητα, όπως αυτή συνήθως αποβάλλει φορτισμένα σωματίδια μέσα στο Ηλιακό Σύστημα, μερικά από τα οποία μπορεί να προκαλέσουν Γήινα σέλαα.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, πέρα από τα δέντρα και πριν από τα αστέρια, μια ηλιακή καταιγίδα καταβυθίζεται στο παραπάνω timelapse βίντεο πάνω από τις Ravnastua, Skoganvarre και Lakselv στη Νορβηγία. Κουρτίνες του φωτός του σέλαος, είναι συνήθως πράσινες, ρέουσες, λαμπερές και χορευτικές καθώς ενεργητικά σωματίδια πέφτουν προς τη Γη και διεγείρουν τα μόρια του αέρα ψηλά στην ατμόσφαιρα της Γης. Με το ηλιακό μέγιστο στο σύντομο μέλλον, μπορεί να υπάρχουν ακόμη καλύτερες ευκαιρίες για να δείτε θεαματικά σέλαα προσωπικά κατά τα επόμενα χρόνια.