Το Νεφέλωμα Αντανάκλασης της Μερόπης
Αντανακλαστικά νεφελώματα αντανακλούν το φως από ένα κοντινό άστρο. Πολλοί μικροί κόκκοι άνθρακα στο νεφέλωμα αντανακλούν το φως.

Το μπλε τυπικό χρώμα του νεφελώματος ανάκλασης προκαλείται από το μπλε φως που διασκορπίζεται πιο αποτελεσματικά από την σκόνη του άνθρακα από ό,τι το κόκκινο φως. Η φωτεινότητα του νεφελώματος καθορίζεται από το μέγεθος και την πυκνότητα των ανακλαστικών κόκκων, καθώς και από το χρώμα και τη φωτεινότητα των γειτονικών αστέρων. Το NGC 1435, που απεικονίζεται ανωτέρω, περιβάλλει τη Μερόπη (23 Tau), ένα από τα φωτεινότερα αστέρια στις Πλειάδες (Μ45). Τα νέφη των Πλειάδων προκλήθηκαν από μια τυχαία συνάντηση ανάμεσα σε μια ανοικτή συστάδα αστεριών και ενός σκονισμένου μοριακού νέφους.