Μπλε Περιπλανώμενα Αστέρια
Εάν ο Ήλιος μας ήταν μέρος του M53, ο νυχτερινός ουρανός θα έλαμπε σαν ένα κουτί κοσμημάτων από φωτεινά αστέρια. Το M53, επίσης γνωστό ως NGC 5024, είναι ένα από τα περίπου 250 σφαιρωτά σμήνη που επιβιώνουν στο Γαλαξία μας.

Τα περισσότερα από τα αστέρια στο M53 είναι μεγαλύτερης ηλικίας και πιο κόκκινα από τον Ήλιο μας, αλλά κάποια αινιγματικά αστέρια φαίνεται να είναι πιο γαλανά και νεότερα. Αυτά τα νεαρά αστέρια μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με την υπόθεση ότι όλα τα αστέρια στο M53 διαμορφώθηκαν σχεδόν τον ίδιο καιρό. Αυτά τα ασυνήθιστα αστέρια είναι γνωστά ως μπλε περιπλανώμενα και είναι ασυνήθιστα συχνά στο M53. Μετά από πολλή διαμάχη, τα μπλε περιπλανώμενα τώρα πιστεύεται ότι είναι αστέρια ανανεωμένα με φρέσκια ύλη που εμπίπτει από ένα δυαδικό αστέρι σύντροφο.

Με την ανάλυση των εικόνων από σφαιρωτά σμήνη, όπως η παραπάνω εικόνα που λήφθηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν την αφθονία των άστρων, όπως τα μπλε περιπλανώμενα για να τους βοηθήσουν να προσδιορίσουν την ηλικία του σφαιρωτού σμήνους και ως εκ τούτου, ένα όριο για την ηλικία του σύμπαντος. Το M53, ορατό με κυάλια προς τον αστερισμό της Κόμης της Βερενίκης, περιέχει πάνω από 250.000 αστέρια και είναι ένα από τα πλέον απομακρυσμένα σφαιρωτά σμήνη από το κέντρο του Γαλαξία μας.