Ο κύκλος που διαγράφει ο άξονας της Γης στον ουράνιο Θόλο.