Πως θα ήταν αν πετούσατε μέσα στο σύμπαν; Ίσως η καλύτερη προσομοίωση βίντεο που έχει δημιουργηθεί από δεδομένα γαλαξιών από την έρευνα Sloan Digital Sky.

Κάθε σημείο στο παραπάνω βίντεο είναι ένας γαλαξίας που περιέχει δισεκατομμύρια αστέρια. Πολλοί γαλαξίες αποτελούν μέρος τεράστιων σμηνών, μακριές ίνες, ή μικρές ομάδες, ενώ τα επεκτατικά κενά σχεδόν απόντα από γαλαξίες επίσης υπάρχουν. Το βίντεο ξεκινάει με το πέταγμα μέσω ενός μεγάλου κοντινού σμήνους γαλαξιών και αργότερα περιστρέφεται γύρω από το σύμπαν του SDSS σε περίπου 2 δισεκατομμύρια έτη φωτός (με μετατόπιση προς το ερυθρό περίπου 0,15) από τη Γη. Οι αναλύσεις των θέσεων των γαλαξιών και των κινήσεων συνεχίζουν να ενισχύουν την υπόθεση ότι το σύμπαν μας δεν περιέχει μόνο τη φωτεινή ύλη που βλέπουμε, όπως είναι οι γαλαξίες, αλλά και ένα σημαντικό ποσό από αόρατη σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια.