Ένα Σπειροειδές Νεφέλωμα γύρω από το Ρ του Γλύπτη
Τι συμβαίνει γύρω από αυτό το αστέρι; Μια ασυνήθιστη σπειροειδή δομή έχει ανακαλυφθεί γύρω από το αστέρι του Γαλαξία μας Ρ του Γλύπτη, ένα κόκκινο αστέρι γίγαντας που βρίσκεται περίπου 1.500 έτη φωτός μακριά προς τον αστερισμό του Γλύπτη (Sculptoris).

Το αστέρι παρατηρήθηκε με τη νέα Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), την πιο ισχυρή τηλεσκοπική διάταξη παρατηρώντας κοντά σε μήκη κύματος χιλιοστών, το τμήμα του φάσματος που βρίσκεται πιο πέρα από το κόκκινο φως, αλλά πριν από τα μικροκύματα και τα ραδιοκύματα. Τα στοιχεία από τις παρατηρήσεις του ALMA χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν μια 3D απεικόνιση του αερίου και σκόνης που περιβάλλει άμεσα το αστέρι. Μια ψηφιακή φέτα μέσα από αυτά τα δεδομένα έδειξαν την απροσδόκητη σπειροειδή δομή. Αν και ασυνήθιστο, ένα παρόμοιο σχέδιο σπείρας ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο ορατό φως γύρω από το LL του Πήγασου.

Μετά την ανάλυση των δεδομένων, μια υπόθεση που συντάχθηκε αναφέρει ότι το κόκκινο αστέρι γίγαντας στον τομέα Ε του Γλύπτη μπορεί να διογκώνει αέριο προς ένα αόρατο δυαδικό αστέρι σύντροφο. Η δυναμική αυτού του συστήματος μπορεί να είναι ιδιαίτερα διορατική, διότι μπορεί να δώσει στοιχεία για το πώς γιγαντιαία αστέρια εξελίσσονται προς το τέλος της ζωής τους – και έτσι απελευθερώνουν κάποια συστατικά στοιχεία πίσω στο διαστρικό μέσο έτσι ώστε νέα αστέρια μπορεί να σχηματιστούν.