Τοπία στον Άρη
Αυτή η εικόνα λήφθηκε από το High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) που βρίσκεται επάνω στο σκάφος Mars Reconnaissance Orbiter.

Τοπία χαραδρών όπως αυτές στην εικόνα βρίσκονται σε πολλούς κρατήρες στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη του Άρη. Αλλαγές στις ρεματιές είδαμε για πρώτη φορά σε εικόνες από την κάμερα του Mars Orbiter, το 2006, και η μελέτη τέτοιας δραστηριότητας έχει υψηλή προτεραιότητα για το HiRISE. Πολλά παραδείγματα νέων κοιτασμάτων σε ρεματιές είναι τώρα γνωστές.

Αυτή η εικόνα δείχνει ένα νέο κοίτασμα στον Κρατήρα Gasa, σε νοτιομεσαία γεωγραφικά πλάτη. Το κοίτασμα φαίνεται μπλε σε βελτιωμένες έγχρωμες εικόνες. Αυτή η εικόνα αποκτήθηκε την άνοιξη στο νότιο ημισφαίριο, αλλά η ροή που σχημάτισε το κοίτασμα συνέβη τον προηγούμενο χειμώνα.

Η τρέχουσα δραστηριότητα των χαραδρών φαίνεται να συγκεντρώνεται το χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, και μπορεί να προκληθεί από τον εποχιακό παγετό διοξειδίου του άνθρακα που είναι ορατός στις εσοχές των χαραδρών το χειμώνα.