Το Σμήνος Γαλαξιών της Καμίνου
Πώς σχηματίζονται και εξελίσσονται τα σμήνη των γαλαξιών; Για να μάθουνε, οι αστρονόμοι συνεχίζουν να μελετούν το δεύτερο πιο κοντινό σμήνος γαλαξιών προς τη Γη: το Σμήνος της Καμίνου, που ονομάστηκε έτσι από τον νότιο αστερισμό προς τον οποίο μπορούν να φανούν οι περισσότεροι από τους γαλαξίες του.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σχεδόν 20 φορές πιο μακριά από τον γειτονικό μας γαλαξία της Ανδρομέδας, η Κάμινος είναι μόνο περίπου 10 τοις εκατό μακρύτερα από το πιο γνωστό και πιο πυκνοκατοικημένο σμήνος γαλαξιών της Παρθένου. Η Κάμινος έχει μια καλά καθορισμένη κεντρική περιοχή που περιέχει πολλούς γαλαξίες, αλλά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Έχει άλλες ομάδες γαλαξιών που εμφανίζονται διακριτές και τείνουν προς συγχώνευση. Σχεδόν κάθε κιτρινωπή κηλίδα στην εικόνα είναι ένας ελλειπτικός γαλαξίας στο σμήνος Κάμινος. Ο γραφικός ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας NGC 1365 ορατός στην κάτω δεξιά γωνία είναι επίσης ένα εξέχον μέλος του σμήνους.