Το Ήσυχο Στέμμα του Ήλιου
Αυτή η εικόνα που λήφθηκε από το Ηλιακό Δυναμικό Παρατηρητήριο (Solar Dynamics Observatory) στα 171 Angstrom παρουσιάζει τις τρέχουσες συνθήκες του ήσυχου στέμματος και την περιοχή μετάβασης του Ήλιου.