Μάτι της Σαχάρας
Τι στο καλό είναι αυτό; Η Δομή Richat ή αλλιώς Μάτι της Σαχάρας στην Μαυριτανία είναι εύκολα ορατή από το διάστημα, επειδή έχει σχεδόν 50 χιλιόμετρα πλάτος.

Κάποτε θεωρούταν ότι είναι ένας κρατήρας πρόσκρουσης αλλά το επίπεδο κέντρο της δομής και η έλλειψη αλλοιωμένων βράχων από κρουστικά κύματα δηλώνουν το αντίθετο. Η πιθανότητα ότι η Δομή Richat δημιουργήθηκε από μια ηφαιστειακή έκρηξη φαίνεται απίθανη, λόγω της έλλειψης ενός θόλου ή ηφαιστειακής πέτρας. Αντίθετα, τα πολυεπίπεδα ιζηματογενή πετρώματα της δομής τώρα θεωρείται από πολλούς να έχουν προκληθεί από βράχους σμιλευμένους από τη διάβρωση. Η παραπάνω εικόνα τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Terra. Γιατί η Δομή Richat είναι σχεδόν κυκλική παραμένει ένα μυστήριο.