Ο Κομήτης ISON πλησιάζει στο Περιήλιο
Ο κομήτης ISON μπήκε στο οπτικό πεδίο του SOHO. Σε αυτήν την εικόνα, που ονομάζεται στεμματογράφημα (coronagraph), το φωτεινό φως του ήλιου μπλοκάρεται και έτσι οι δομές γύρω από τον ήλιο γίνονται ορατές. Ο κομήτης φαίνεται στην κάτω δεξιά γωνία, ένα τεράστιο νέφος από ηλιακό υλικό, που ονομάζεται Στεφανιαία Εκτίναξη Μάζας ή CME, φαίνεται να αναδύεται κάτω από τον ήλιο.

Ο κομήτης ISON, ο οποίος ξεκίνησε το ταξίδι του από το νέφος Oort του ηλιακού μας συστήματος, θα φτάσει στην πλησιέστερη θέση από τον ήλιο στις 28 Νοεμβρίου 2013 μόλις 1,17 εκατομμύρια χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του ήλιου.