Το Πλήρωμα του Διαστημικού Σταθμού Αφαίρεσε την Αντλία Αμμωνίας
Οι Μηχανικοί Πτήσης της Expedition 38 Rick Mastracchio και Mike Hopkins ολοκλήρωσαν έναν διαστημικό περίπατο 5 ωρών και 28 λεπτών έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ολοκληρώνοντας τον πρώτο από μια σειρά περιπάτων που αποσκοπούν στην αντικατάσταση μιας υποβαθμισμένης μονάδας αντλίας αμμωνίας που συνδέεται με έναν από τους δύο εξωτερικούς βρόγχους ψύξης του σταθμού που κρατά τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά όργανα δροσερά. Ένας δεύτερος διαστημικός περίπατος για την εγκατάσταση μιας αντλίας, είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα αλλά πλέον μετατέθηκε για την Τρίτη.