Δεδομένα από το New Horizons

Περίπου το 99% των δεδομένων που συνέλεξε το New Horizons στο ταξίδι του βρίσκονται ακόμα στο σκάφος και θα χρειαστούν περίπου 500 ημέρες (16 μήνες) για να σταλούν όλα πίσω στη γη. Η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων είναι 1kb/s.

Δεδομένα από το New Horizons

Δεδομένα από το New Horizons