Δέκα Χρόνια Ανακαλύψεων από το Mars Reconnaissance Orbiter

Πιστό στο σκοπό του, το μεγάλο διαστημικό σκάφος της NASA που μπήκε σε τροχιά γύρω από τον Άρη πριν από μια δεκαετία έχει πραγματοποιήσει τεράστιες προόδους στις γνώσεις μας για το Κόκκινο Πλανήτη. Το Mars Reconnaissance Orbiter της NASA (MRO) αποκάλυψε με πρωτοφανείς λεπτομέρειες έναν πλανήτη που κατείχε ποικίλα υγρά περιβάλλοντα πριν από δισεκατομμύρια χρόνια και παραμένει δυναμικός και σήμερα.

Ένα παράδειγμα των σημαντικών ανακαλύψεων του MRO δημοσιεύθηκε το περασμένο έτος, σχετικά με την πιθανότητα εποχιακής παρουσίας νερού σε υγρή μορφή στον σημερινό Άρη. Εστίασε σε τρεις βασικές ικανότητες που απέκτησαν οι ερευνητές από αυτήν την αποστολή: τηλεσκοπική ανάλυση από τις κάμερες για την εύρεση χαρακτηριστικών στενότερων από ένα δρόμο, μακρύτερη διάρκεια ζωής διαστημοπλοίου για την παρακολούθηση των εποχιακών αλλαγών κατά τη διάρκεια αρκετών ετών του Άρη και φασματοσκοπία απεικόνισης για τη χαρτογράφηση της επιφάνειας.

Άλλα ευρήματα έχουν προκύψει από τις πρόσθετες δυνατότητες του τροχιακού οχήματος. Αυτές περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό υπόγειων γεωλογικών δομών, σάρωση ατμοσφαιρικών στρωμάτων και παρατήρηση του καιρού σε ολόκληρο τον πλανήτη καθημερινά. Όλα τα έξι επιστημονικά όργανα του σκάφους παραμένουν παραγωγικά σε μια παρατεταμένη αποστολή περισσότερων από επτά χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αρχικής προγραμματισμένης φάσης της αποστολής.

“Η αποστολή αυτή μας βοήθησε να εκτιμήσουμε πόσο ο Άρης – ένας πλανήτης που έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό με την πάροδο του χρόνου – συνεχίζει να αλλάζει σήμερα”, είπε ο Επικεφαλής Επιστήμονας του MRO, Rich Zurek του Jet Propulsion Laboratory της NASA στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

Το Mars Reconnaissance Orbiter της NASA με περισσότερο από μια δεκαετία υπηρεσίας στο Κόκκινο Πλανήτη απέφερε επιστημονικές ανακαλύψεις και μαγευτικές όψεις του μακρινού κόσμου. Αυτές οι εικόνες που λαμβάνονται από την κάμερα HiRISE του MRO δεν είναι σε αληθινό χρώμα, επειδή έχουν βελτιστοποιηθεί για γεωλογική έρευνα.

Πηγή: NASA