Αυτή  η σύνθεση από υπέρυθρες εικόνες του κέντρου του Γαλαξία μας αποκαλύπτει ένα νέο πληθυσμό από ογκώδη άστρα και νέες λεπτομέρειες για το καυτό ιονισμένο αέριο που στροβιλίζεται γύρω από την κεντρική περιοχή. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι η πιο λεπτομερής υπέρυθρη εικόνα που έγινε ποτέ από το Γαλαξιακό πυρήνα και προσφέρει πληροφορίες για το πώς ογκώδη άστρα παίρνουν μορφή και επηρεάζουν το περιβάλλον τους στη συχνά βίαιες περιοχές σε άλλους γαλαξίες.

Το κέντρο του Γαλαξία μας είναι δυσδιάκριτο στο ορατό φως, λόγω του σύννεφου σκόνης, αλλά το υπέρυθρο φως καταφέρνει και το διαπερνά.

Τα τεράστια αστέρια μπορεί να έχουν δημιουργηθεί στην απομόνωση, ή μπορεί να προέρχονται από ομάδες οι οποίες έχουν αποσπαστεί  από ισχυρές βαρυτικές παλιρροϊκές δυνάμεις. Οι άνεμοι και η ακτινοβολία από αυτά τα αστέρια δίνουν μορφή στις πολύπλοκες δομές που βλέπουμε στον πυρήνα, και σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ενεργοποιούν νέες γενιές αστεριών.

Για να δημιουργηθεί το ψηφιδωτό από 2.304 εκθέσεις απαιτήθηκαν 144 περιστροφές του Hubble γύρω από τη Γη.