Φωτογραφίες από τον Κόλπο του Μεξικού
Με βάση τις πρόσφατα αναθεωρημένες εκτιμήσεις, η ρήξη του πετρελαίου της ΒΡ στον πυθμένα του κόλπου του Μεξικού εξακολουθεί να διαρρέει 25.000 έως 30.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι ένα ποσό πετρελαίου ισοδύναμο με την καταστροφή στο Exxon Valdez μπορεί ακόμα να εκβάλλεται στον Κόλπο του Μεξικού κάθε 8 έως 10 ημέρες.

Παρά τις προφανείς προσπάθειες για τον περιορισμό των δημοσιογράφων από την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές, ιστορίες, βίντεο και φωτογραφίες συνεχίζουν να προκύπτουν. Εδώ είναι συγκεντρωμένες πρόσφατες φωτογραφίες από την επηρεασμένη από το πετρέλαιο άγρια φύση, τους ανθρώπους και τις ακτές γύρω από τον Κόλπο του Μεξικού, την 51η ημέρα μετά την αρχική έκρηξη.