Ηλιακή Έκλειψη 2010
Τη Κυριακή, 11 Ιουλίου, μια ολική έκλειψη του Ήλιου θα είναι ορατή σε ένα στενό διάδρομο που διασχίζει το νότιο ημισφαίριο της Γης. Το μονοπάτι της Σεληνιακής σκιάς θα διασχίσει το Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, όπου δε θα κάνει καμία προσέγγιση σε ξηρά εκτός από τη Mangaia (Cook Islands) και τα Νησιά του Πάσχα (Isla de Pascua). Το μονοπάτι τελειώνει λίγο μετά τη νότια Χιλή και την Αργεντινή. Η παρασκιά της Σελήνης παράγει μια μερική έκλειψη ορατή από μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή που καλύπτει το Νότιο Ειρηνικό και τη νοτιότερη Νότια Αμερική.