Σμήνος Γαλαξιών Coma
Σχεδόν κάθε αντικείμενο της παραπάνω φωτογραφίας είναι ένας γαλαξίας. Το Σμήνος Coma (Coma Cluster) των γαλαξιών που απεικονίζεται ανωτέρω είναι ένα από τις πιο γνωστές πυκνότερες ομάδες – που περιέχει χιλιάδες γαλαξίες. Κάθε ένας από αυτούς τους γαλαξίες φιλοξενεί δισεκατομμύρια αστέρια – ακριβώς όπως ο δικό μας Γαλαξίας.

Σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα σμήνη, το φως από το Coma Cluster χρειάζεται εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια για μας φτάσει. Στη πραγματικότητα, το Coma Cluster είναι τόσο μεγάλο που το φως χρειάζεται εκατομμύρια χρόνια μόνο και μόνο για να πάει από τη μία πλευρά του στην άλλη! Οι περισσότεροι γαλαξίες τους σμήνους είναι ελλειπτικοί, ενώ οι περισσότεροι γαλαξίες εκτός του σμήνους είναι σπειροειδείς. Η φύση της εκπομπής ακτίνων Χ από το σμήνος εξακολουθεί να είναι υπό διερεύνηση.