Τα Χρώματα του Ήλιου
Ακόμα δεν είναι γνωστό για ποιο λόγο από το φως του ήλιου λείπουν κάποια χρώματα. Στην παραπάνω φωτογραφία απεικονίζονται όλα τα ορατά χρώματα του Ήλιου, που παράγονται από το πέρασμα του ηλιακού φωτός μέσα από μια συσκευή που μοιάζει με πρίσμα.

Το παραπάνω φάσμα δημιουργήθηκε στο Ηλιακό Παρατηρητήριο McMath-Pierce και, παρότι ο Ήλιος εκπέμπει φως σχεδόν σε κάθε χρώμα, φαίνεται πιο λαμπρός στο κίτρινο-πράσινο φως.

Τα σκοτεινά μπαλώματα στο ανωτέρω φάσμα προκύπτουν από αέριο στην ή πάνω από την επιφάνεια του Ήλιου που απορροφά το ηλιακό φως που εκπέμπεται στη συνέχεια. Επειδή διάφορα είδη αερίων απορροφούν διαφορετικά χρώματα του φωτός, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποια αέρια συνθέτουν τον Ήλιο.

Το ήλιο, για παράδειγμα, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1870 σε ένα ηλιακό φάσμα και αργότερα βρέθηκε εδώ στη Γη. Σήμερα, η πλειοψηφία σχεδόν των φασματικών γραμμών απορροφήσεως έχει αναγνωριστεί.