Απαγορευτική Αρχή του Pauli
Η ίδια αρχή που κρατά τα αστέρια νετρονίων και τους λευκούς νάνους από την κατάρρευση κρατά επίσης τους ανθρώπους από τη διάλυση και κάνει την κανονική ύλη κυρίως κενό χώρο. Ο παρατηρηθείς λόγος είναι γνωστός ως η Απαγορευτική Αρχή του Pauli.

Η αρχή ορίζει ότι τα πανομοιότυπα φερμιόνια – ένας τύπος θεμελιώδης ύλης – δεν μπορούν να είναι στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή και με τον ίδιο προσανατολισμό. Το άλλο είδος της ύλης, τα μποζόνια, δεν έχουν αυτή την ιδιότητα, όπως σαφώς αποδεικνύεται από τα πρόσφατα δημιουργημένα συμπυκνώματα Bose-Einstein.

Νωρίτερα αυτή τη δεκαετία, η Απαγορευτική Αρχή του Pauli αποδόθηκε γραφικά με τη παραπάνω εικόνα των σύννεφων από τα δύο ισότοπα του λιθίου – αριστερά το σύννεφο αποτελείται από μποζόνια ενώ το δεξί σύννεφο αποτελείται από φερμιόνια. Καθώς η θερμοκρασία πέφτει τα μποζόνια έρχονται κοντά, ενώ τα φερμιόνια διατηρούν καλύτερα τις αποστάσεις τους. Ο λόγος για τον οποίο η Απαγορευτική Αρχή του Pauli είναι αληθής και τα φυσικά όρια της αρχής μας είναι ακόμη άγνωστα.