Θερμοκρασίες Πλανητών
Σε γενικές γραμμές, η θερμοκρασία στην επιφάνεια των πλανητών μειώνεται καθώς αυξάνεται η απόσταση από τον Ήλιο. Η Αφροδίτη είναι μια εξαίρεση, διότι η πυκνή της ατμόσφαιρα δρα ως θερμοκήπιο και θερμαίνει την επιφάνεια πάνω από το σημείο τήξης του μολύβδου (3280° C).

Ο Ερμής περιστρέφεται αργά και έχει μια λεπτή ατμόσφαιρα, και ως εκ τούτου, η θερμοκρασία στη σκοτεινή πλευρά μπορεί να είναι πάνω από 5000° C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία στη φωτεινή πλευρά όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Οι θερμοκρασίες των γιγάντιων αέριων πλανητών (Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας), αντιστοιχούν σε επίπεδο της ατμόσφαιρας τους με πίεση ίση προς το επίπεδο της θάλασσας στη Γη. Οι πλανήτες δεν εμφανίζονται υπό κλίμακα.