Ομάδα Γαλαξιών Hickson 31
Θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των γαλαξιακών συγκρούσεων ένας μεγάλος ελλειπτικός γαλαξίας; Πολύ πιθανόν, αλλά όχι για ακόμα ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Στην παραπάνω εικόνα αρκετοί από τους γαλαξίες νάνους της ομάδας Hickson Compact 31 φαίνεται να συγχωνεύονται αργά.

Δύο από τους φωτεινότερους γαλαξίες συγκρούονται στο αριστερό άκρο, ενώ ένας επιμήκης γαλαξίας, παραπάνω, είναι συνδεδεμένος σε αυτούς με μια ασυνήθιστη γέφυρα αστεριών. Η επιθεώρηση της παραπάνω εικόνας φανερώνει επίσης ότι το φωτεινό διπλό μονοπάτι των άστρων δείχνει προς το σπειροειδή γαλαξία στη δεξιά άκρη.

Ασφαλώς, οι εικονιζόμενοι γαλαξίες της ομάδας Hickson 31 θα περάσει ο ένας μέσα από τον άλλο και θα καταστραφούν, ενώ εκατομμύρια αστέρια θα δημιουργηθούν και άλλα θα εκραγούν. Επίσης χιλιάδες νεφελώματα θα δημιουργηθούν και θα διαλυθούν πριν η σκόνη κατακαθίσει και προκύψει ο τελικός γαλαξίας περίπου σε ένα δισεκατομμύριο χρόνια από τώρα.

Η παραπάνω εικόνα είναι σύνθεση εικόνων που λήφθηκαν στο υπέρυθρο φως από το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer, στο υπεριώδες φως από το διαστημικό τηλεσκόπιο Galex και στο ορατό φως από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Η ομάδα Hickson 31 εκτείνεται σε περίπου 150 χιλιάδες έτη φωτός και βρίσκεται περίπου 150 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά προς τον αστερισμό του Ηριδανού.