Υπέρυθρη Ανδρομέδα
Σε αυτή την εικόνα ευρύ πεδίου φαίνονται τα χαρακτηριστικά του γαλαξία της Ανδρομέδας στο υπέρυθρο φως. Η σκόνη θερμαίνεται από τα νεαρά άστρα της Ανδρομέδας που εδώ εμφανίζονται σε κίτρινο και κόκκινο, ενώ τα μεγαλύτερης ηλικίας αστέρια εμφανίζονται ως μία γαλαζωπή ομίχλη.

Η φωτογραφία είναι ένα μωσαϊκό από εικόνες από το δορυφόρο Infrared Survey Explorer (WISE) της NASA. Με πάνω από δύο φορές τη διάμετρο του Γαλαξία μας, η Ανδρομέδα είναι ο μεγαλύτερος γαλαξίας στην τοπική μας ομάδα. Η Ανδρομέδα έχει δύο δορυφόρους γαλαξίες, τον M110 (κάτω) και τον M32 (πάνω) που είναι ορατοί σε αυτή λήψη.

Το WISE, που εκτοξεύτηκε το Δεκέμβριο του 2009, ξεκίνησε μια εξάμηνη υπέρυθρη έρευνα ολόκληρου του ουρανού στις 14 Ιανουαρίου 2010. Αναμένεται να ανακαλύψει αστεροειδείς κοντινούς στη Γη, καθώς και να εξερευνήσει το μακρινό σύμπαν. Οι ευαίσθητοι ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας του ψύχονται από υγρό υδρογόνο.