Αστρικό Σμήνος M34
Αυτό το όμορφο ανοικτό σμήνος αστεριών, έχει περίπου το μέγεθος του γεμάτου φεγγαριού στον ουρανό. Είναι εύκολα εντοπίσημο με μικρά τηλεσκόπια και βρίσκεται περίπου 1.800 έτη φωτός μακριά στον αστερισμό του Περσέα.

Σε αυτή την απόσταση, το M34 εκτείνεται σε περίπου 15 έτη φωτός. Όλα τα αστέρια του M34, που είναι περίπου 200 εκατομμυρίων ετών, σχηματίστηκαν την ίδια περίοδο από το ίδιο σύννεφο σκόνης και αερίων. Αλλά όπως κάθε ανοικτό σμήνος αστέρων σε τροχιά γύρω από το επίπεδο του Γαλαξία μας, το M34 τελικά θα διαλυθεί καθώς δέχεται βαρυτικές παλιρροϊκές δυνάμεις από διαστρικά νέφη και άλλα άστρα του Γαλαξία. Πριν από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος μας πιθανόν σχηματίστηκε σε ένα παρόμοιο ανοικτό σμήνος αστέρων.