Η Σκόνη και η Ομάδα NGC 7771
Οι γαλαξίες της ομάδας NGC 7771 εμφανίζονται σε αυτή την ενδιαφέρον φωτογραφία. Περίπου 200 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά προς τον αστερισμό Πήγασο, η ομάδα NGC 7771 είναι κοντά στο κέντρο, περίπου 75.000 έτη φωτός απ’ άκρη σε άκρη, με δύο μικρότερους γαλαξίες ακριβώς κάτω από αυτή.

Ο μεγάλος σπειροειδής γαλαξίας NGC 7769 φαίνεται κατάφατσα – επάνω και δεξιά. Οι γαλαξίες της ομάδας NGC 7771 αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, κάνοντας κοντινά περάσματα ο ένας από τον άλλο που θα οδηγήσει τελικά σε γαλαξιακές συγχωνεύσεις. Οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να ανιχνευθούν από τις γαλαξιακές στρεβλώσεις και τα αχνά ρεύματα των άστρων που δημιουργούνται από τις βαρυτικές παλίρροιες.

Αλλά μια σαφής εικόνα της ομάδας γαλαξιών είναι δύσκολο να τραβηχτεί, καθώς η βαθιά εικόνα αποκαλύπτει επίσης εκτεταμένα σύννεφα σκόνης σε όλη την περιοχή. Το αμυδρά, σκονισμένα νεφελώματα αντανακλούν το φως των αστεριών από το δικό μας γαλαξία και βρίσκονται μόλις μερικές εκατοντάδες έτη φωτός επάνω από το γαλαξιακό επίπεδο.