Το Μυστηριώδες Χειρόγραφο Voynich
Το αρχαίο κείμενο δεν έχει κανένα τίτλο, ο συγγραφέας του είναι άγνωστος και το κείμενο δεν ανήκει σε καμία γνωστή γλώσσα: τι λέει και γιατί έχει τόσες πολλές αστρονομικές απεικονίσεις;

Το μυστηριώδες βιβλίο αγοράστηκε κάποτε από έναν αυτοκράτορα, ξεχάστηκε σε ένα ράφι βιβλιοθήκης, πωλήθηκε για χιλιάδες δολάρια και αργότερα δωρίστηκε στο Yale. Ενδεχομένως γραμμένο τον 15ο αιώνα, με πάνω από 200 σελίδες, είναι γνωστό ως το Χειρόγραφο Voynich, μετά την, εκ νέου του, ανακάλυψη το 1912.

Η φωτογραφία δείχνει ένα δείγμα από το βιβλίο που κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να σχετίζεται με τον Ήλιο. Το βιβλίο ονομάζει μερικά τμήματα του ουρανού με άγνωστους αστερισμούς. Η αδυναμία των σύγχρονων ιστορικών της αστρονομίας να κατανοήσουν τη προέλευση αυτών των αστερισμών ίσως επισκιάζεται από την αδυναμία των σύγχρονων κρυπτογράφων να κατανοήσουν το κείμενο του βιβλίου.