Το Μάτι της Γάτας
Τρεις χιλιάδες έτη φωτός μακριά, ένα άστρο που πεθαίνει πετάει στρώματα πυρακτωμένου αερίου. Αυτή η εικόνα από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble αποκαλύπτει το Νεφέλωμα Μάτι της Γάτας, ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα πλανητικών νεφελωμάτων.

Στη πραγματικότητα, τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Μάτι της Γάτας είναι τόσο πολύπλοκα ώστε οι αστρονόμοι υποπτεύονται ότι το φωτεινό, κεντρικό αντικείμενο μπορεί να είναι πράγματι ένα δυαδικό σύστημα αστέρων. Ο όρος πλανητικό νεφέλωμα, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτή τη γενική κατηγορία των αντικειμένων, είναι παραπλανητική. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα αντικείμενα εμφανίζονται στρογγυλά και σαν πλανήτες σε μικρά τηλεσκόπια, εικόνες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτουν ότι είναι αστέρια που περιβάλλονται από κουκούλια αερίου που διοχετεύονται έξω στα τελευταία στάδια της αστρικής εξέλιξης.