Το Πολικό Δαχτυλίδι του NGC 660
Ο NGC 660, κοντά στο κέντρο αυτής της ενδιαφέρουσας φωτογραφίας γαλαξιών, βρίσκεται εντός των ορίων του αστερισμού των Ιχθύων. Πάνω από 20 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, η εμφάνιση του τον χαρακτηρίζει ως ένα γαλαξία με πολικό δαχτυλίδι.

Ένα σπάνιο είδος γαλαξία, οι πολικοί με δαχτυλίδι, έχουν ένα σημαντικό πληθυσμό αστεριών, αερίου και σκόνης σε τροχιά γύρω από τα δαχτυλίδια σχεδόν κάθετα προς το επίπεδο ενός γαλαξιακού δίσκου. Η παράξενη διαμόρφωση μπορεί να έχει προκληθεί από τη τυχαία σύλληψη υλικού από ένα περαστικό γαλαξία, με τα συλληφθέντα συντρίμμια να σχηματίζουν ένα περιστρεφόμενο δακτύλιο.

Οι πολικοί γαλαξίες δαχτυλιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ερευνήσουμε το σχήμα της σκοτεινής ύλης του γαλαξία από τον υπολογισμό της βαρυτικής επιρροής της σκοτεινής ύλης στην περιστροφή του δαχτυλιδιού και του δίσκου. Ευρύτερα από το δίσκο, το δαχτυλίδι του NGC 660 εκτείνεται σε περίπου 40.000 έτη φωτός.