Δορυφόρος Ανακαλύπτει Βραχώδη Πλανήτη
Πόσο μοιάζει ο εξωπλανήτης CoRoT-7b στη Γη; Ο πρόσφατα ανακαλυφθέν πλανήτης εκτός του ηλιακού μας συστήματος είναι το αντικείμενο με την περισσότερη ομοιότητα με τη Γη, με μάζα περίπου πέντε φορές της Γης και με ακτίνα περίπου 1,7 αυτής της Γης. Επίσης, το μητρικό αστέρι του COROT-7b, αν και 500 έτη φωτός μακριά, είναι πολύ παρόμοιο με τον Ήλιο μας.

Δυστυχώς, οι ομοιότητες τελειώνουν εκεί, καθώς ο COROT-7b περιφέρεται γύρω από το αστέρι του σε απόσταση όσο ο Ερμής από τον ήλιο μας, με το έτος του να διαρκεί μόνο 20 ώρες, και η μέγιστη θερμοκρασία του να φτάνει σε σημείο που να μην αντέχει ο άνθρωπος. Ο COROT-7b ανακαλύφθηκε από μια προβλέψιμη μικρή μείωση στη φωτεινότητα του μητρικού του άστρου. Στην παραπάνω εικόνα, φαίνεται μια καλλιτεχνική άποψη του COROT-7b και το πως ενδέχεται να εμφανίζεται μπροστά από το άστρο του. Η σύνθεση του COROT-7b παραμένει άγνωστη, αλλά δεδομένου του μεγέθους και της μάζας του, δεν μπορεί να είναι ένας αέριος γίγαντας όπως ο Δίας, και είναι πολύ πιθανόν να αποτελείται κυρίως από βράχο. Οι μελλοντικές παρατηρήσεις θα περιορίσουν πιθανόν τη σύνθεση του σε έναν από τους πρώτους γνωστούς βραχώδεις πλανήτες που ανακαλύφθηκαν εκτός του Ηλιακού μας Συστήματος.