Διπλή Δακτυλοειδής Λεκάνη στον Ερμή
Τι προκάλεσε την ομαλή επιφάνεια στο εσωτερικό της διπλής δακτυλοειδής λεκάνης στον Ερμή; Κανείς δεν είναι βέβαιος. Το ασυνήθιστο χαρακτηριστικό εκτείνεται σε 160 χιλιόμετρα και φωτογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του περάσματος του διαστημοπλοίου MESSENGER από τον εσωτερικό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

Διπλές και πολλαπλές δακτυλιοειδής λεκάνες, αν και σπάνια, έχουν επίσης απεικονιστεί τα προηγούμενα χρόνια στον Άρη, την Αφροδίτη, τη Γη και τη Σελήνη. Ο Ερμής έχει πολλές διπλές, συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων λεκανών Caloris, Rembrandt και την αινιγματική λεκάνη Raditladi. Οι περισσότερες μεγάλες πολλαπλές δακτυλιοειδής λεκάνες σε πλανήτες και φεγγάρια προκαλούνται αρχικά από μια ισχυρή πρόσκρουση από ένα και μόνο αστεροειδή ή κομμάτι από κομήτη. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στο παραπάνω διπλό δαχτυλίδι είναι ότι το κέντρο της λεκάνης εμφανίζεται πολύ πιο ομαλό από την περιοχή μεταξύ των δακτυλίων. Ενδεχομένως, το εσωτερικό μέρος εξομαλύνθηκε αργότερα από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Επίσης είναι δυνατόν το δάπεδο να εξομαλύνθηκε με τήξη και ροή του υλικού κατά την πρόσκρουση. Το MESSENGER έχει πλέον ολοκληρώσει το τελευταίο πέρασμα από τον Ερμή, αλλά θα επανέλθει και θα προσπαθήσει να εισέλθει σε τροχιά τον Μάρτιο του 2011.