Ελεύθερος στο Διάστημα
Ο αστροναύτης Bruce McCandless βρέθηκε περίπου 100 μέτρα από το Διαστημικό Λεωφορείο Challenger, μακρύτερα από ό,τι έχει βρεθεί κάποιος στο παρελθόν. Καθοδηγούμενος από μια Επανδρωμένη Μονάδα Ελιγμών (Manned Maneuvering Unit), ο αστροναύτης μπορεί να αιωρείται ελεύθερος στο διάστημα.

Ο McCandless και ο συνάδελφός του αστροναύτης Robert Stewart ήταν οι πρώτοι που δοκίμασαν μια τέτοια συσκευή κατά τη διάρκεια της αποστολής 41-B το 1984. Η MMU λειτουργεί εκτοξεύοντας πίδακες αζώτου και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην απελευθέρωση ή ανάκτηση δορυφόρων. Με μάζα πάνω από 140 κιλά, μια MMU είναι βαριά στη Γη, αλλά αβαρής ,όπως όλα τα αντικείμενα, όταν βρίσκεται σε τροχιά. Η MMU αντικαταστάθηκε με τη μονάδα πρόωσης SAFER.