Η Φυσαλίδα και το M52
Αυτή η κοσμική σύνθεση μας παρουσιάζει το Νεφέλωμα Φυσαλίδα στην επάνω δεξιά και το ανοικτό αστρικό σμήνος M52.

Ενσωματωμένα στη διαστρική σκόνη και αέρια και εμφυσημένα από τους ανέμους από ένα μαζικό αστέρι τύπου O, το Νεφέλωμα Φυσαλίδα (Bubble Nebula) (γνωστό και ως NGC 7635) έχει μόλις 10 έτη φωτός πλάτος. Από την άλλη πλευρά, το M52 είναι ένα πλούσιο ανοιχτό αστρικό σμήνος χιλίων περίπου αστέρων. Το συγκρότημα είναι 25 έτη φωτός από άκρη σε άκρη. Το νεφέλωμα βρίσκεται στο βόρειο όριο της Κασσιόπης, και η απόσταση του εκτιμάται στα περίπου 11.000 έτη φωτός, ενώ το αστρικό σμήνος M52 βρίσκεται σχεδόν 5.000 έτη φωτός μακριά.