Πολύ Πέρα από την Τοπική Ομάδα
Πολύ πέρα από την τοπική ομάδα των γαλαξιών μας βρίσκεται ο NGC 3621, περίπου 22 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Ευρισκόμενος στο νότιο αστερισμό της Ύδρας, οι σπειροειδείς του βραχίονες είναι φορτωμένοι με φωτεινά μικρά σμήνη αστέρων και σκοτεινές λωρίδες σκόνης.

Για τους αστρονόμους ο NGC 3621 δεν είναι απλώς ένας άλλος όμορφος σπειροειδής γαλαξίας. Μερικά από τα λαμπρότερα αστέρια του έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρότυπα κεριά για τη μέτρηση των εξωγαλαξιακών αποστάσεων και το μέγεθος του Σύμπαντος. Αυτή η όμορφη εικόνα του NGC 3621 δείχνει τους χαλαρούς σπειροειδείς βραχίονες που εκτείνονται μακριά από το φωτεινό κέντρο του γαλαξία με διάμετρο περίπου 100.000 έτη φωτός. Στην εικόνα διακρίνονται αγκαθωτά αστέρια που βρίσκονται στο δικό μας γαλαξία και ακόμα πιο μακρινούς γαλαξίες διάσπαρτους στο φόντο.