Το IC 1396 και το τριγύρω Αστρικό Πεδίο
Το νεφέλωμα εκπομπής IC 1396, που εκτείνεται σε εκατοντάδες έτη φωτός είναι ορατό στην επάνω δεξιά άκρη, αναμιγνύει λαμπερά κοσμικά αέρια και σκοτεινά σύννεφα σκόνης. Αστέρια διαμορφώνονται σε αυτή την περιοχή, μόλις 3.000 έτη φωτός μακρυά από τη Γη. Αυτή η εικόνα ευρείας γωνίας δείχνει επίσης και τα τριγύρω νεφελώματα εκπομπής.

Η κόκκινη λάμψη στο IC 1396 και σε ολόκληρη την εικόνα δημιουργείται από το κοσμικό υδρογόνο που συλλαμβάνει εκ νέου τα ηλεκτρόνια που εκτοξεύονται μακριά από την ενεργητική αστροφεγγιά. Τα σκοτεινά σύννεφα σκόνης είναι πυκνές ομάδες σωματιδίων κοινά στους δίσκους των σπειροειδών γαλαξιών. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα σκοτεινά σχήματα μέσα στο IC 1396, βρίσκεται το νεφέλωμα Ελέφαντας στα δεξιά από το κέντρο του νεφελώματος. Το IC 1396 βρίσκεται στον αστερισμό του Κηφέα.