Ένας Μεγάλος Πλανήτης σε Τροχιά Γύρω από ένα Μικρό Αστέρι
Μπορεί ένας πλανήτης να είναι τόσο μεγάλος, όσο το μητρικό του αστέρι; Οι πρόσφατες παρατηρήσεις έχουν ανακαλύψει ότι το άστρο Van Biesbroeck θα πρέπει να έχει ακριβώς ένα τέτοιο μεγάλο πλανήτη.

Αν και το VB 10 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 έτη φωτός μακριά, είναι ένα μικρό κόκκινο αστέρι-νάνος τόσο αμυδρό, μεγέθους 17, και χρειάζεται τηλεσκόπιο για να το δει κάποιος. Το αστέρι Van Biesbroeck ήταν γνωστό για την ταχεία κίνηση του στον ουρανό – κινείται τόσο γρήγορα που θα μπορούσε να διασχίσει την απόσταση ενός πλήρους φεγγαριού σε μόνο περίπου 1.000 χρόνια. Σημειώνοντας την κίνηση της τροχιάς του VB 10 στον ουρανό, οι αστρονόμοι ήταν σε θέση να συναγάγουν την ύπαρξη ενός πλανήτη με αρκετές φορές τη μάζα του Δία. Αν και το άστρο VB 10 έχει ίσως ακόμα και 10 φορές περισσότερη μάζα από τον πλανήτη του, VB 10b, το αστέρι είναι πιθανόν συμπιεσμένο σε μεγάλο βαθμό και έτσι και τα δύο μπορεί να έχουν το ίδιο μέγεθος. Ένα τέτοιο σύστημα φαίνεται επάνω σε καλλιτεχνική απεικόνιση. Δεδομένου ότι τα εξασθενημένα αστέρια τύπου-M, όπως το VB 10 είναι τόσο κοινά, τα πλανητικά συστήματα γύρω τους, συμπεριλαμβανομένων των πλανητών μεγαλύτερων από το άστρο τους, μπορεί να είναι πιο κοινά από πλανητικά συστήματα σαν το δικό μας.