Μεσαιωνική Αστρονομία
Αυτή η σελίδα χειρόγραφου, που ανακαλύφθηκε κατά λάθος, παρέχει γραφική εικόνα για την αστρονομία στους μεσαιωνικούς χρόνους, πριν από την Αναγέννηση και την επιρροή των Nicolaus Copernicus, Tycho de Brahe, Johannes Kepler και Galileo.

Η ενδιαφέρουσα σελίδα είναι από σημειώσεις διάλεξης για την αστρονομία και συντάχθηκε από τον μοναχό Magister Wolfgang de Styria πριν από το έτος 1490 στο Αβαείο Melk (Melk Abbey) στην Αυστρία. Τα επάνω σχέδια απεικονίζουν με σαφήνεια τη γεωμετρία μιας σεληνιακής (αριστερά) και μιας ηλιακής έκλειψης στο γεωκεντρικό Πτολεμαϊκό σύστημα. Κάτω αριστερά είναι ένα διάγραμμα του ηλιακού μας συστήματος σύμφωνα με τον Πτολεμαίο και στην κάτω δεξιά γωνία είναι ένα γράφημα για τον υπολογισμό της Κυριακής του Πάσχα στο Ιουλιανό ημερολόγιο. Το κείμενο στην άνω δεξιά γωνία εξηγεί την κίνηση των πλανητών, σύμφωνα με το Πτολεμαϊκό σύστημα. Η πραγματική σελίδα του χειρόγραφου εκτίθεται στο ιστορικό Αβαείο Melk.