Δείμος
Ο Άρης έχει δύο μικροσκοπικά φεγγάρια, τον Φόβο και τον Δείμο. Στην παραπάνω εικόνα από την κάμερα HiRISE του δορυφόρου Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), φαίνεται ο Δείμος, το μικρότερο φεγγάρι του Άρη.

Ο Δείμος είναι ένα από τα μικρότερα γνωστά φεγγάρια του ηλιακού μας συστήματος με περίπου 15 χιλιόμετρα πλάτος. Το μικροσκοπικό φεγγάρι του Άρη ανακαλύφθηκε το 1877 από τον Asaph Hall, έναν Αμερικανό αστρονόμο που εργαζόταν στο Αμερικανικό Ναυτικό Παρατηρητήριο στην Ουάσιγκτον. Η ύπαρξη δύο φεγγαριών στον Άρη είχε προβλεφθεί περίπου το 1610 από τον Johannes Kepler, τον αστρονόμο που μας έδωσε τους νόμους της πλανητικής κίνησης. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόβλεψη του Kepler δεν βασιζόταν σε επιστημονικές αρχές, αλλά τα γραπτά και οι ιδέες του ήταν τόσο ισχυρά ώστε τα δύο φεγγάρια του Άρη συζητήθηκαν σε έργα μυθοπλασίας, όπως τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ, γραμμένο το 1726, πάνω από 150 χρόνια πριν από την πραγματική ανακάλυψη.